Wieści Podlaskie

5-lecie Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

Siemiatycze Wt. 06.06.2023 08:33:23
06
cze 2023

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego, to inicjatywa, której głównym celem jest integrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych. Od początku istnienia programu, samorząd województwa podlaskiego przekazał na projekty sołectw w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich Podlaskiego łącznie ponad 3,5 mln zł. W poniedziałek, 5 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej, świętowano jubileusz programu, nagradzając najciekawsze inicjatywy. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Od momentu uruchomienia programu wsparto łącznie 272 projekty. Jak podkreślał wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz, zakres dofinansowanych inicjatyw był bardzo szeroki.

– Przez pięć lat trwania programu udało nam się wesprzeć podlaskie wsie kwotą 3,5 mln zł. Dotacje trafiły do 94 gmin z województwa podlaskiego. Były to projekty m.in. na odnawialne źródła energii, zakup strojów ludowych, zakup instrumentów dla zespołów muzycznych, czy wyposażenie świetlic wiejskich i miejsc spotkań tych małych społeczności – powiedział wicemarszałek. – Dziękuję za aktywność mieszkańców i realizację projektów – dodał.

W ramach programu na realizację projektu można było otrzymać maks. 30 tys. zł. W tegorocznej edycji programu, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, przekazano 1,6 mln zł dla 65 gmin z województwa podlaskiego.

Jak mówił przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Grzegorz Jakuć, „program nie tylko daje fundusze na poprawę jakości poziomu życia mieszkańców na wsi, ale przede wszystkim wpływa na integrację społeczeństwa wiejskiego. Bo to właśnie podczas spotkań mieszkańców powstają pomysły, które później dzięki tym pieniądzom mogą być realizowane”.

– Pogram odnowy wsi ważny jest z dwóch powodów. Po pierwsze jest to wsparcie finansowe, a po drugie przekłada się na motywację i aktywizację społeczeństwa na terenie gmin wiejskich – dodał Grzegorz Jakuć.

Z okazji pięciolecia funkcjonowania programu, Samorząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs, w którym brały udział projekty korzystające ze wsparcia. Nagrodzono 10 najlepszych w ocenie komisji konkursowej.

Pierwszą gminą, która została wyróżniona w kategorii: Wyposażenie terenów rekreacyjnych (place zabaw, siłownie, boiska) była gmina Bielsk Podlaski za zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw we wsi Grabowiec.

W drugiej kategorii: Stroje dla Kół Gospodyń Wiejskich, ludowe, regionalne, patriotyczne nagrodzono gminę Krypno za zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego „Przebojowe Babki” z Długołęki.

Z kolei gmina Szepietowo została wyróżniona w kategorii: Stroje dla zespołów muzycznych. Dzięki dotacji kupiono stroje ludowe dla Regionalnego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”. Jak mówił Michał Gąsowski, zastępca burmistrza Szepietowo, dotacja w kwocie 30 tys. pozwoliła na zakup oryginalnych strojów scenicznych. Drugie tyle dołożyła gmina.

– Duża część naszego zespołu tańczyła wcześniej w strojach stylizowanych. Teraz są to prawdziwe stroje, odpowiadające charakterowi zespołu – zaznaczył Michał Gąsowski.
Przepiękne, tradycyjne stroje można było podziwiać podczas występu Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” z Szepietowa w trakcje gali.

W kategorii Projekty promujące ekologię, wyróżniono gminę Tykocin. Gmina złożyła projekt na odnawialne źródła energii elektrycznej dla mieszkańców wsi Łopuchowo. Dariusz Dudziński, burmistrz Tykocina zaznaczył, jak bardzo ważne jest wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców.

– Wspieranie tych inicjatyw jest istotne ze względu na podkreślenie, że głos mieszkańców jest ważny, że są dostrzegani i ich działania mają sens – zaznaczył. – Jeżeli samorząd województwa widzi takie inicjatywy i je wspiera, to jest to na plus dla tych ludzi, którzy na tym skorzystają – dodał włodarz Tykocina.

Wśród laureatów konkursu znalazły się także: gmina Jasionówka za kultywowanie tradycji orkiestry dętej w Gminie Jasionówka, gmina Siemiatycze za budowę małej architektury w miejscowości Romanówka, gmina Rutki za montaż klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach. Gminę Ciechanowiec nagrodzono z kolei za projekt obejmujący wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skórce, gmina Suraż została Najbardziej aktywną gminą, a Stoczek w gm. Białowieża - Najbardziej aktywnym sołectwem.
Na scenie opery wystąpiła m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dętej z Jasionówki, a także solista kabaretowy młodego pokolenia - Antoni Gorgoń-Grucha.Źródło: www.podlaskie.eu
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: Kamil Timoszuk / UMWP
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.