Siemiatycze

Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Region Wt. 14.11.2023 11:41:28
14
lis 2023

W związku z obchodzonym niedawno Narodowym Świętem Niepodległości, 13 listopada w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono awanse, medale i wyróżnienia. Była to także okazja do przypomnienia roli służb w zapewnieniu Polsce niepodległości.

Uroczystość rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek. W swoim wystąpieniu mówił o tym, że niepodległość jest wartością, którą trzeba utrzymywać, o którą trzeba dbać, a czasami walczyć.

- Podstawowym elementem utrzymania niepodległości jest zachowanie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa porządku publicznego i to bezpieczeństwo jest w tych czasach rzeczą najważniejszą - powiedział gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek i podkreślił, że bezpieczeństwo to również służba, a Straż Graniczna jest jedną z formacji, która funkcjonuje w systemie bezpieczeństwa naszego kraju.

Przypomniał o tym, iż Straż Graniczna wywodzi się ze swoich przedwojennych poprzedników, a w następnym roku będziemy obchodzić 100-lecie powstania właśnie Korpusu Ochrony Pogranicza. Na zakończenie przemówienia generał pogratulował wyróżnionym i podziękował wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za ciężką i odpowiedzialną służbę. Słowa wdzięczności skierował również do przedstawicieli służb mundurowych, którzy na co dzień wspierają Podlaski Oddział Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podziękował funkcjonariuszom za trud służby, za bezpieczeństwo naszego regionu, kraju, a także Unii Europejskiej.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie awansów, medali i wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej. W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej mianowanie na wyższy stopień oficerski otrzymało 15 funkcjonariuszy, 113 w korpusie chorążych oraz 136 w korpusie podoficerów. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej uhonorowano 1 funkcjonariusza, a Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 46 osób. Odznakę Straży Granicznej otrzymało 52 funkcjonariuszy.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej przyznanym przez Ministra MSWIA uhonorowano podinspektora Grzegorza Gilara, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

W trakcie uroczystości wręczono również nagrody uczestnikom konkursu wiedzy o polskich formacjach granicznych. We wrześniu i w październiku w Podlaskim Oddziale SG w Białymstoku prowadzono warsztaty w ramach projektu „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży szkół średnich województwa podlaskiego”, na zakończenie przedsięwzięcia wśród szkół zgłoszonych do projektu wyłoniono trzyosobowe drużyny, które rywalizowały ze sobą o miano najlepszej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, Komendy Głównej Straży Granicznej, duchowieństwa, służb mundurowych oraz urzędów i instytucji na co dzień współpracujących z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej, a także członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej 24 Baonu KOP Sejny.Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Foto: Podlaski Urząd Wojewódzki, Podlaski Oddział Straży Granicznej

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook