Siemiatycze

Segregacja śmieci w ZST w Czartajewie

Region Wt. 14.11.2023 16:24:55
14
lis 2023

„Ziemi będzie lżej – segregować śmieci tylko chciej”, pod tym hasłem w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie realizowane jest zadanie, którego celem jest wprowadzenie na terenie szkoły segregacji odpadów komunalnych.

Recykling to skuteczna metoda przetwarzania śmieci, dzięki której dbamy o stan środowiska, nie zmniejszamy zasobów naturalnych ziemi, a wręcz przeciwnie - odzyskujemy i ponownie wykorzystujemy materiały. Idąc za tą myślą w budynku szkoły oraz internatu pojawią się zestawy pojemników do segregacji śmieci, zostaną umieszczone tablice informacyjne o zasadach segregacji odpadów, a bioodpady będą zbierane do zakupionych kompostowników.

Istotnym elementem programu jest uświadomienie uczniom jak ważne jest życie w niezanieczyszczonym środowisku. Wskazanie celowości segregowania odpadów, odzyskiwania i ponownego wykorzystanie materiałów i surowców. Poinstruowanie, jak włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania. Realizując te założenia zaplanowano pogadanki, szkolenia i warsztaty, prezentacje filmów, konkursy dla uczniów ZST i pobliskiej szkoły podstawowej o tematyce ekologicznej, dotyczące konieczności ciągłej troski o środowisko naturalne i związaną z tym między innymi segregację śmieci.

Zadanie jest współfinansowane z „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (część 2) Fundusz Ekologii” ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku i współrealizowane ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach.Grafika: ZST Czartajew

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.