Wieści Podlaskie

Blisko 110 mln zł z funduszy unijnych na gospodarkę wodno-ściekową w województwie podlaskim

Siemiatycze Pt. 24.02.2023 10:28:29
24
lut 2023

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody czy kanalizacje – to niektóre z działań, które dzięki dotacjom będą realizowane w ponad 30 podlaskich gminach. Umowy na ten cel z przedstawicielami samorządów podpisali w czwartek, 23 lutego, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki i wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. W spotkaniu wzięli udział także wicemarszałek Marek Olbryś oraz członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski, a także wiceprzewodniczący sejmiku województwa Łukasz Siekierko.

Przyznane wsparcie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
–Gospodarka wodno-ściekowa regionu jest dla zarządu bardzo ważnym obszarem. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych, inwestycje w oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, to ważna sprawa, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie wykorzystuje się je nie tylko do celów mieszkalnych, ale także do prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego cieszę się bardzo z przyznanych dziś dotacji – mówił marszałek Artur Kosicki.

Jak poinformował, w ciągu ostatnich czterech lat zarządowi województwa udało się przekazać na inwestycje w tym obszarze prawie 200 mln zł – To pokazuje jak poważnie traktujemy te działania, jak bardzo są istotne z punktu widzenia rozwoju naszego regionu – podkreślił marszałek.

W naborze, który trwał od 4 lipca do 5 sierpnia ubiegłego roku, wpłynęły 73 wnioski, z których pozytywną ocenę otrzymały 32 na łączną kwotę dofinansowania, wynoszącą niemal 110 mln zł.

Wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz wyraził zadowolenie z tego, że nabór cieszył się tak dużym zainteresowaniem oraz gratulował samorządowcom dobrze złożonych wniosków.
– Wiem, że nie dało się wszystkich zadowolić, ale budżet jest określony. Już teraz zapraszamy do skorzystania z nowej perspektywy – mówił wicemarszałek. – Wszyscy mamy świadomość, że woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych, o który powinniśmy wspólnie dbać. Dzięki tym inwestycjom i przebudowom wzrośnie atrakcyjność naszych małych ojczyzn: gmin i miast – dodał.

Dzięki dotacjom poszczególne gminy będą mogły zrealizować budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków np.: oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę, instalacje do osadów ściekowych oraz podziemnych zbiorników retencyjnych.

Jedną z największych dotacji otrzymała Gmina Łapy. Za 5 mln zł zostanie rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna w Wólce Waniewskiej i Bokinach, gdzie do tej pory nie było kanalizacji. Powstanie też zbiornik retencyjny o pojemności 1 tys. m³ w Uhowie. Woda w nim gromadzona będzie przeznaczona m.in. do podlewania zieleni na terenach miejskich. Wójt gminy Łapy, Krzysztof Gołaszewski nie krył, że to dofinansowanie jest bardzo duże, a środki bardzo wyczekiwane.
– Całość inwestycji to 5,7 mln zł. 5 mln zł, które otrzymaliśmy to ogromne wsparcie, my jako gmina dokładamy zaledwie 700 tys. zł. Z pewnością sami nie moglibyśmy zrealizować tych przedsięwzięć – podkreślił.

Gmina Siemiatycze złożyła wniosek na rozbudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czartajewie. Na ten cel otrzymała 3 mln zł. Wójt gminy Siemiatycze, Edward Krasowski przyznał, że ze względu na ciągły rozwój, potrzeby gminy są coraz większe.
– Nasze stacje ujęć wody były budowane wiele lat temu, a gmina się rozwija, powstają nowe osiedla, domy, więc niezbędna jest budowa kolejnych sieci – powiedział. – W imieniu swoim i nie tylko dziękuję za drugie już tak duże wsparcie.

Burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński zaznaczył, że dofinansowana inwestycja jest kluczowa i niezbędna dla gminy. – Stacja uzdatniania wody w Bagienkach jest największą w gminie Tykocin i bardzo ważną, ponieważ zasila w wodę ponad połowę gminy. Stacja ta nie była modernizowana od ponad 30 lat – podkreślił Mariusz Dudziński. – Samorząd województwa i samorząd gminy mają jedną wspólną cechę: zawsze szukamy sposobu, aby zrealizować daną inwestycję – spuentował włodarz gminy Tykocin.

Łącznie, dzięki przyznanym pieniądzom, które w większości pokrywają 100 proc. kosztów inwestycji, zostanie zbudowanych bądź zmodernizowanych: 175 przydomowych oczyszczalni ścieków, 24 stacje uzdatniania wody, 71,5 km wodociągów, 17 oczyszczalni ścieków, 10 ujęć wody oraz 31 km kanalizacji.

Marszałek Kosicki zaznaczył podczas spotkania, że w bieżącej, kończącej się już perspektywie finansowej, to ostatni konkurs dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Spotykamy się w nowej perspektywie unijnej 2021-2027. Chcę podkreślić, że będzie w niej więcej pieniędzy dla Podlaskiego o ok. 90 mln euro – mówił do zgromadzonych na sali samorządowców.

Wspomniał też o kontynuacji programu Polska Wschodnia, którego budżet ma być w tej edycji większy o ok. 40 mln euro – Zapraszam Państwa, żebyście korzystali z tych pieniędzy. My jako zarząd województwa już jeden krok zrobiliśmy – wynegocjowaliśmy wyższą kwotę niż ta, która była na lata 2014-2020. Teraz drugi krok to efektywne wykorzystanie dotacji. Bo województwo podlaskie tego potrzebuje – zakończył marszałek Artur Kosicki.

Obecny podczas podpisania umów Łukasz Siekierko, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego życzył wszystkim beneficjentom sprawnej realizacji działań i inwestycji.

W powiecie siemiatyckim dotacje pozyskało 5 samorządów:
- Gmina Mielnik 3 590 387 zł na zadanie „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej”
- Gmina Drohiczyn 2 999 500 zł na zadanie: Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn
- Gmina Siemiatycze 3 000 000 zł na zadanie Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew
- Gmina Grodzisk 3 816 610 zł na zadanie „Budowa, rozbudowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk”
- Gmina Milejczyce 5 000 000 zł na zadanie „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Milejczyce


Źródło: www.podlaskie.eu
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: Kamil Timoszuk / UMWP
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook