Siemiatycze

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021

Region Pt. 17.06.2022 12:09:50
17
cze 2022

Przy 14 głosach za, 2 wstrzymujących się i bez żadnego głosu przeciw - Zarząd Powiatu Siemiatyckiego otrzymał absolutorium z wykonaniu budżetu za rok 2021. - To wyraz zaufania i pozytywnej oceny pracy Zarządu - powiedział Radu Podlasie starosta siemiatycki Marek Bobel.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone było przedstawieniem raportu o stanie powiatu i głosowaniem nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi. Wotum udzielono przy 14 głosach za, bez głosów przeciw.

Przedstawiając streszczenie raportu o stanie powiatu za rok 2021 starosta siemiatycki Marek Bobel zwracał uwagę na inwestycje, podkreślając jak wiele z nich realizowanych jest wspólnie z gminami, dzięki tej współpracy w roku 2021 powiat otrzymał z budżetów gmin 1,7 mln zł co przyczyniło się do zrealizowania inwestycji o wartości 7 mln zł. Za największą inwestycję uznał zakończoną w ubiegłym roku rozbudowę szpitala. Starosta podkreślał też rolę i znaczenie innych powiatowych jednostek, jak szkoły, PCPR czy Poradnia Pedagogiczna, które troszczą się o dobro mieszkańców.

W debacie nad stanem powiatu żaden z radnych nie zabierał głosu.

Rada przegłosowała też istotne zmiany kadrowe. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska, która jest skarbnikiem powiatu od ponad 23 lat poprosiła o odejście na zasłużoną emeryturę. W kolejnej uchwale radni głosowali nad powołaniem skarbnika powiatu siemiatyckiego, z dniem 29 lipca na stanowisko to powołano Teresę Kłopotowską, która obecnie jest główną księgową powiatu.

Głosowania odbyły się 15 czerwca podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu siemiatyckiego.

Podczas sesji, jak i na wcześniejszej komisji, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na szczeblu powiatu siemiatyckiego oraz funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w 2021r.; informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w 2021r.; informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu siemiatyckiego w 2021r. oraz sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy powiatu siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Na koniec wywiązała się dyskusja pomiędzy starostą a radnym Mariuszem Pyzowskim na temat współpracy z miastem Siemiatycze, a raczej braku współpracy.

Procedurą przyjętą w powiecie siemiatyckim, ale też w wielu innych powiatach, jest współfinansowanie inwestycji przez powiat i miasto czy gminę, gdzie zadanie ma być realizowane. Podobną współpracę powiat chciał nawiązać w sprawie przebudowy ulicy Kościuszki w Siemiatyczach. Sprawa okazała się dość trudna i ulica Kościuszki jest od pewnego czasu kością niezgody pomiędzy powiatem a miastem. Wcześniej, przez lata samorządy nie mogły dojść do porozumienia w kwestii budowy ulicy Słowiczyńskiej. Konflikt dotyczący Słowiczyńskiej trwał latami, ostatecznie inwestycja realizowana jest wspólnie przez powiat siemiatycki, miasto Siemiatycze i gminę Siemiatycze. W tym roku to wspólne zadanie zostanie ukończone.

Inaczej jest z ulicą Kościuszki, bo tu starosto już pozyskało dotacje i oczekuje od miasta 50% środków na pokrycie udziału własnego, przy tej około 10 milionowej budowie jest to około 360 tys. zł. Temat ten pojawiał się też na sesjach w mieście, padały wstępne deklaracje, jednak oficjalnie zapadała cisza i porozumienia nie osiągnięto. Starosta nie krył, że trudno jest realizować inwestycje w mieście, gdzie włodarze nie chcą współpracować.

Tu radny Pyzowski, który jest prezesem miejskiej spółki i obecny jest na wszystkich sesja w mieście stanął w obronie Siemiatycz argumentując, że kiedy miasto realizuje inwestycje to nikt nie dokłada, a gmin, które mają na utrzymaniu jedną szkołę nie można porównywać do miasta, bo są to niesprawiedliwe porównania, bo miasto działa na podstawie trochę innych zasad. Przypomniał, że budując basen miasto zwróciło się do powiatu o współfinansowanie w kwocie 2 mln zł, ale pieniędzy nie otrzymało.
Ripostując starosta przypomniał, że miasto tak samo jak gminy działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a budżet miasta jest wyższy niż budżety gmin.
Przewodniczący rady Henryk Boguszewski zamknął dyskusję, które poza przerzucaniem się argumentami raczej nie miała na celu żadnych wspólnych ustaleń.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook