Wieści Podlaskie

Zarząd Województwa Podlaskiego podsumował kadencję

Siemiatycze Pt. 08.03.2024 10:52:56
08
mar 2024

5,6 mld zł to łączne wydatki województwa podlaskiego w latach 2019-2024. To z tych pieniędzy m.in.: budowano i remontowano drogi, inwestowano w szpitale, ratowano zabytki czy dotowano wydarzenia kulturalne. W czwartek, 7 marca marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, przewodniczący podlaskiego sejmiku Bogusław Dębski i skarbnik województwa Paweł Jungerman podsumowali pod kątem finansów ostatnie pięć lat samorządu województwa.

– To była wyjątkowa kadencja. Podczas tych pięciu lat zmagaliśmy się z pandemią COVID-19, atakowano naszą wschodnią granicę i walczyliśmy ze skutkami społeczno-gospodarczymi wojny w Ukrainie – mówił marszałek Kosicki. – Pomimo to uważam, że poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Zwiększyliśmy w stosunku do naszych poprzedników: dochody, wydatki, pozyskiwaliśmy znacznie więcej pieniędzy ze źródeł zewnętrznych – podkreślał.

Obecny zarząd rozpoczął pracę w grudniu 2018 r. z już zaplanowanym przez poprzednie władze województwa budżetem na 2019 r. w wysokości 707 mln zł.
– Obecnie realizujemy plan finansowy wyższy o prawie 100 proc., bo wynosi on 1,4 mld zł. Znacznie większe są również dochody i wydatki – informował Artur Kosicki.
Marszałek przekazał, że w ciągu pięciu lat na transport i łączność samorząd województwa przekazał 2,8 mld zł. Na obszar kultury i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 683,1 mln zł. Ponad 487 mln zł zostało przeznaczonych na ochronę zdrowia, a blisko 180 mln zł na oświatę i wychowanie.

Z budżetu województwa przeznaczono również ponad 125 mln zł na rolnictwo i łowiectwo, blisko 3 mln na działalność kół gospodyń wiejskich, prawie 81 mln na pomoc społeczną, a na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, czyli m.in. na Ochotnicze Straże Pożarne – 23,3 mln zł.

–W tym zestawieniu, które prezentujemy, nie zostało ujęte 46 mln zł z unijnej kasy. To środki z funduszy przeznaczonych dla jednostek z naszego regionu na m.in. nowoczesny sprzęt, łączność, czy remonty remiz – poinformował Artur Kosicki.

Zaznaczył, że jednym z priorytetów obecnego zarządu jest sport i jego rozwój na terenie województwa. Dlatego, podobnie jak inne, również ten obszar otrzymał ogromne wsparcie finansowe – w ciągu pięciu lat było to 69,5 mln zł.

Od 2019 r. zwiększały się także wpływy budżetowe z podatków PIT, CIT i subwencji – wzrosły z 290 mln zł do 681 mln zł.

– To są pieniądze, o wydatkowaniu których decyduje wyłącznie samorząd województwa – podkreślał Paweł Jungerman.

Skarbnik dodał, że zarząd rozpoczynał pracę w 2019 r. z deficytem budżetowym na poziomie ponad 100 mln zł, a kończy kadencję z nadwyżką budżetową w wysokości 15,8 mln zł. Natomiast nadwyżka operacyjna to ponad 178 mln zł. Jak wyjaśniał Paweł Jungerman „to ważne, bo pokazuje zdolność do inwestowania przez województwo z własnych środków, a także do obsługi zadłużenia”.

Marszałek Kosicki przypomniał, że Podlaskie w nowym budżecie unijnym (2021-2027) ma do dyspozycji 1,3 mld euro.

Natomiast przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski zauważył, że była to pierwsza kadencja samorządów, która trwała pięć lat.

– A to jest korzystne, bo oznacza dłuższą perspektywę na realizację założonych projektów – mówił i przypomniał o kilku znaczących inwestycjach przeprowadzonych lub rozpoczętych przez obecny zarząd.

– Mam na myśli remont budynku Teatru Dramatycznego, budynku z 1938 r., który absolutnie wymagał renowacji. Dopiero teraz znalazły się środki na jego renowację. To także postawione w czasach „gierkowskich”, jako tymczasowe, Spodki, które wrosły w krajobraz miasta i trzeba było je ratować – wymieniał Bogusław Dębski. – To także współpraca pana marszałka z prezydentem Białegostoku przy budowie węzła w Porosłach, czy remonty na ul. Św. Rocha – dodał.

Przewodniczący powiedział, że w ciągu pięciu ostatnich lat współpraca między radnymi w sejmiku przebiegała poprawnie pomimo różnic politycznych.Źródło: www.podlaskie.eu;
Foto: Krzysztof Duszyński / UMWP
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.