Wieści Podlaskie

Zaprezentowano plan finansowy województwa podlaskiego na 2024 rok. To najwyższy budżet w historii samorządu

Siemiatycze Czw. 16.11.2023 16:05:28
16
lis 2023

W środę, 15 listopada marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś i członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz skarbnik województwa Paweł Jungerman zaprezentowali projekt budżetu województwa podlaskiego na 2024 rok.

Plan finansowy województwa podlaskiego na rok 2024 zakłada wzrost dochodów o ponad 60 proc. w stosunku do obecnego roku – mają one wynieść 1,4 mld zł. Większa o ponad połowę ma być wartość wydatków – założono, że będzie na poziomie 1,5 mld zł. Deficyt budżetowy ma wynieść 85 mln zł, a nadwyżka operacyjna 126 mln zł.

– Pod względem wydatków i dochodów jest to najwyższy budżet w historii tego samorządu – zaznaczył Artur Kosicki. – Dochody budżetu zostały zaplanowane na 1,396 mld zł. Dla porównania w 2023 roku dochody wynosiły 866 mln zł. Natomiast wydatki mają wynieść prawie 1,5 mld zł, w tym roku jest to niewiele ponad 950 tys. zł. Deficyt ma być o 4 mln niższy niż ten, jaki zakładaliśmy na rok 2023. Przy takim wzroście wydatków wskazuje to na malejące zadłużenie samorządu województwa – wyjaśniał marszałek.

Deficyt w wysokości 85 mln zł, jak wyjaśniał Paweł Jungerman, zostanie pokryty m.in. przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (35 mln zł) i nadwyżką pieniędzy na rachunku bieżącym budżetu województwa (47,8 mln zł).

W obszarze transportu i łączności zaplanowano aż 760 mln zł. To prawie dwukrotnie więcej niż 2023 roku (359 mln zł). Najwięcej pieniędzy zapisano na inwestycje drogowe, bo aż 572 mln zł, z tego 270 mln zł to fundusze unijne. To wzrost w stosunku do 2023 roku o blisko 370 mln zł. Na pasażerskie przewozy kolejowe przewidziano prawie 70 mln zł (o 11 mln więcej niż w tym roku), a na przewozy autobusowe 21,5 mln zł (wzrost o 3,3 mln zł w porównaniu do projektu z 2023 roku). W przyszłorocznym planie finansowym znalazły się też m.in. środki na drogi publiczne powiatowe. Na ten cel przewidziano 6,8 mln zł.

Budżet w obszarze ochrony zdrowia pozostaje na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Na ochronę zdrowia zapisano 69 mln zł. Ale jak przypomniał marszałek, w przyszłym roku na projekt Centrum Leczenia Nowotworów Piersi i Skóry (dawne Breast Cancer Unit) samorząd województwa ma otrzymać 230 mln zł z Funduszu Medycznego (program Ministerstwa Zdrowia). Założono także wzrost wydatków na szpitale – mają one wynieść 36 mln zł. To o 4,4 mln zł w porównaniu z rokiem 2023.

Kolejny segment wydatków, to Ochotnicze Straże Pożarne, sport i więcej nakładów na turystykę. Podobnie jak w roku ubiegłym na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP przewidziano 2 mln zł z budżetu województwa. Kwota tego wsparcia została utrzymana na takim samym poziomie jak w roku 2023, choć OSP mogą ubiegać się o dotacje z funduszy unijnych. – Pomimo tych nowych możliwości finansowania, samorząd województwa zdecydował utrzymać to wsparcie– zaznaczył Artur Kosicki.

Natomiast budżet zaplanowany na sport to 12,4 mln zł. Z tego 10,8 mln zł to dotacje sportowe.

Dużo więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym, bo aż 6,9 mln zł przeznaczono na turystykę. Z tego 2,6 mln zł to składka na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. W roku 2023 było to 3,1 mln zł (w tym składka 800 tys. zł).

Zaplanowano rekordowe pieniądze na kulturę i ochronę dziedzictwa, będą to wydatki w wysokości 214,4 mln zł tj. aż o 79 mln zł więcej niż w tym roku.
Sporo pieniędzy zostanie przeznaczonych na ochronę zabytków, a to m.in. dzięki wsparciu w wysokości 16,4 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 19,9 mln zł.

Więcej pieniędzy zarezerwowano na podlaskie instytucje kultury. Jak zaznaczył marszałek Kosicki, jest to wynik realizacji różnego rodzaju zadań i projektów.
Będą też rozwijane nowe instytucje, takie jak np.: Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. – Na tę inwestycję pozyskaliśmy 30 mln z Polskiego Ładu i 40 mln zł mamy zabezpieczone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027 – tłumaczył marszałek.

Samorząd będzie kontynuował wsparcie przedsięwzięć w ramach Kół Gospodyń Wiejskich i Programu Odnowy Wsi. I tak Program Odnowy Wsi ma mieć budżet w wysokości 1,375 mln zł, natomiast KGW otrzymają łącznie 550 tys. zł.

W przyszłym roku mają rozpocząć się też prace związane z przygotowaniem nowej lokalizacji Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej znajdującej się obecnie w Ignatkach. Ma ona powstać na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. – Obecna lokalizacja nie jest w stanie spełnić oczekiwań i sprostać potrzebom podopiecznych placówki. Trzeba to zmienić – podkreślał marszałek.

W 2024 r. ma powstać dokumentacja projektowa. Na potrzeby ośrodka w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 5,4 mln zł.

Zaplanowano też fundusz FWGiP, energetykę, powołanie nowej instytucji i port lotniczy. W rezerwie budżetowej po raz kolejny zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, który ma na celu pomoc samorządom w realizacji różnych inwestycji. Jego wartość to podobnie jak w tym roku 25 mln zł. Ponadto zaplanowano rezerwy związane z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 3 mln zł oraz na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami cen energii w kwocie 2 mln zł.

Zapisano też nowe rezerwy na wydatki związane z utworzeniem Centrum Kultury Białoruskiej – 1,5 mln zł i powołaniem spółki „Port Lotniczy” – 1 mln zł.

Marszałek Kosicki zapowiedział, że projekt budżetu, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie konsultował ze wszystkimi radnymi, także opozycyjnymi i niezależnymi.Źródło: www.podlaskie.eu
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: Krzysztof Duszyński/UMWP
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Lokaj Czw. 16.11.2023 19:15:51

Bardzo fajna Pani z lewej :)

Najnowsze informacje

Facebook