Wieści Podlaskie

Sytuacja spółki PKS Nova jest stabilna

Siemiatycze Wt. 13.02.2024 16:10:08
13
lut 2024

Sytuacja spółki PKS Nova, której właścicielem jest samorząd województwa podlaskiego, jest stabilna, poinformował o tym marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 12 lutego. Spotkanie było odpowiedzią na zarzuty radnych sejmiku z Koalicji Obywatelskiej odnośnie m.in. stanu taboru czy sprzedaży nieruchomości należących do przedsiębiorstwa. W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Marek Olbryś, odpowiedzialny w zarządzie województwa za kwestie związane z transportem.

Marszałek przypomniał, że spółka PKS Nova powstała na początku 2017 r. w wyniku połączenia pięciu oddziałów PKS: Zambrów, Siemiatycze, Białystok, Suwałki, Łomża. Jak zaznaczył, była to decyzja ówczesnego zarządu województwa, składającego się z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– W mojej ocenie wszystkie problemy związane z PKS-em rozpoczęły się od momentu, gdy 24 maja 2016r. Zarząd województwa rozpoczął działania zmierzające do połączenia spółek – mówił Artur Kosicki, podkreślając, że stosowna uchwała została wówczas przyjęta jednogłośnie.

Odnosząc się do zarzutu sprzedaży nieruchomości należących do przedsiębiorstwa, marszałek poinformował, że w latach 2016-2018 ówczesny zarząd PKS sprzedał majątek na ponad 36 mln zł. Dla porównania w latach 2019-2024 była to kwota niespełna 4 mln zł, czyli prawie 10-krotnie mniej.

– Warto tu zwrócić uwagę na położenie sprzedanych nieruchomości – po dwie w centrum Białegostoku i Łomży, w Siemiatyczach, Ciechanowcu, Augustowie. Z kolei za czasów tego zarządu sprzedano nierentowne nieruchomości poza granicami województwa – w Gołdapi i Ełku – podkreślił marszałek.

Prezentując zestawienie strat i zysków, wartości sprzedanego majątku oraz wartości inwestycji dowodził, że nie wiadomo co się stało ze środkami ze sprzedaży majątku w latach 2016-2018. Natomiast, dla porównania, w latach 2022-2023 na inwestycje przeznaczono aż sześć razy więcej pieniędzy, niż uzyskano ze sprzedaży nieruchomości.
– Nie sprzedajemy po to, żeby łatać dziurę, tylko po to, żeby inwestować w spółkę. I to jest zasadnicza różnica – powiedział Artur Kosicki.

Odnośnie stanu technicznego i liczebnego taboru marszałek zaznaczył, że nieporównywalnie więcej autobusów zostało zakupionych przez obecny zarząd spółki. Poinformował także o ogłoszeniu otwartego konkursu, dotyczącego inwestycji w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, w ramach którego będzie można zakupić m.in. niskoemisyjne autobusy.

– Województwo Podlaskie wystąpi z wnioskiem, żeby przygotować nową flotę przynajmniej na część połączeń – tych, które mają służyć szkołom, przedszkolom. Chcemy, aby PKS Nova dysponował nowoczesnym taborem, który będzie służył długie lata naszym mieszkańcom – zaznaczył.

Marszałek poinformował także o planowanym przeprowadzeniu analizy, która będzie miała na celu wskazanie zasadności podziału podlaskiej komunikacji i ewentualne wydzielenie oddziału w Suwałkach.

– My, jako Samorząd Województwa Podlaskiego, czujemy się odpowiedzialni za te wszystkie kwestie i za cały PKS, a nie tylko za oddział w Suwałkach. Z punktu widzenia przepisów prawa handlowego wzięliśmy to na siebie, tak, żeby było można przygotować niezależną analizę, jak to będzie wyglądało – zarówno pod względem ekonomicznym, majątkowym, ale też logistycznym – wyjaśnił.

Podsumowując, marszałek stwierdził, że wynik finansowy spółki PKS Nova poprawia się, choć wymaga to długoterminowych działań. Poinformował też o zaniechaniu praktyki wyprzedawania majątku.

– My teraz przechodzimy do inwestowania w PKS Nova. Przybywa nowszych autobusów, kierowcy otrzymują lepsze pensje, a osoby odpowiedzialne za połączenia pracują nad dopasowywaniem ich do lokalnych potrzeb – podkreślił.

Sytuacja w spółce, której właścicielem jest samorząd województwa podlaskiego, była też jednym z dwóch punktów poniedziałkowego (12 lutego) posiedzenia podlaskiego sejmiku. Obrady w trybie nadzwyczajnym zwołano na wniosek ośmiu radnych wojewódzkich z klubów opozycyjnych.

Radni zapoznali się z raportem o stanie PKS Nova, dyskutowano o spółce, nie podjęto jednak żadnych ustaleń. Kolejna sesja odbędzie się 19 lutego, wówczas temat będzie kontynuowany, sejmik zdecyduje m.in. o tym, czy zostanie wykonana analiza dotycząca oddziału suwalskiego i ewentualnej możliwości jego wydzielenia.Źródło: www.podlaskie.eu;
Foto: Paweł Krukowski / UMWP
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook