Wieści Podlaskie

Sesja podlaskiego sejmiku – radni przyjęli budżet na 2024 rok

Siemiatycze Wt. 19.12.2023 11:51:23
19
gru 2023

To był najważniejszy punkt ostatnich w tym roku obrad – radni Podlaskiego Sejmiku przyjęli plan finansowy na następny rok. Założono w nim wzrost dochodów o ponad 60 proc. w stosunku do obecnego roku – mają one wynieść 1,4 mld zł. Większa o ponad połowę ma być wartość wydatków – zaplanowany poziom to 1,5 mld zł. Deficyt budżetowy ma wynieść 85 mln zł, a nadwyżka operacyjna 126 mln zł. To najwyższy pod względem wydatków i dochodów budżet w historii województwa podlaskiego. „Za” przyjęciem uchwały budżetowej było 20 osób, dziesięciu radnych wstrzymało się, nikt nie głosował „przeciw”.

– To budżet rekordowy w historii naszego samorządu pod względem przychodów oraz wydatków i doskonale posłuży on mieszkańcom naszego regionu. Stać nas na ambitne inwestycje – mówił marszałek Artur Kosicki, podkreślając, że po raz kolejny w projekcie uwzględniono wnioski wszystkich radnych sejmiku, którzy zgłosili swoje propozycje i uwagi, niezależnie od opcji politycznej.

Uwzględniono poprawki zgłoszone przez wszystkich radnych, także opozycyjnych. Chodziło w nich m.in. o wprowadzenie do planu finansowego opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem zgody środowiskowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Hajnówka-Białowieża (500 tys. zł) oraz zwiększenie o 1,3 mln zł budżetu projektu „Szlak kultury ludowej Suwalszczyzny”. Zwiększyła się też m.in. pula pieniędzy przeznaczona na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka i Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (było 450 tys. zł, jest 580 tys. zł).

Wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Siekierko w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości podsumował przyszłoroczny projekt finansowy.

– Znalazły się środki dla gmin i powiatów, dla klubów sportowych, dla Ochotniczych Straży Pożarnych, na zabytki, na drogi, ścieżki, szpitale i na wiele potrzebnych temu regionowi przedsięwzięć. Dbamy też o pieniądze na wkłady własne. To jest bardzo dobry budżet, bezpieczny i rozwojowy – mówił.

Natomiast autor największej liczby wniosków Sławomir Nazaruk dziękował zarządowi województwa za dotychczasową współpracę ze środowiskiem mniejszości narodowych i religijnych.

Transport i łączność

Nowy projekt zakłada wzrosty nakładów w wielu obszarach. Na transport i łączność zaplanowano 751 mln zł. To prawie dwukrotnie więcej niż 2023 r. (359 mln zł). Najwięcej pieniędzy zapisano na inwestycje drogowe, bo aż 572 mln zł, z tego 270 mln zł to fundusze unijne. To wzrost w stosunku do 2023 r. o blisko 370 mln zł. Na pasażerskie przewozy kolejowe przewidziano prawie 70 mln zł (o 11 mln więcej niż w tym roku), a na przewozy autobusowe 21,5 mln zł (wzrost o 3,3 mln zł w porównaniu do projektu z 2023 roku). W przyszłorocznym planie finansowym znalazły się też m.in. środki na drogi publiczne powiatowe. Na ten cel przewidziano 2,1 mln zł.

Rekordowe pieniądze na kulturę i ochronę dziedzictwa

Zaplanowano wydatki w wysokości 219,6 mln zł. To prawie o 85 mln zł więcej niż w tym roku. Sporo pieniędzy zostanie przeznaczonych na ochronę zabytków, a to m.in. dzięki wsparciu w wysokości 16,4 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 19,9 mln zł. Będą też rozwijane nowe instytucje, takie jak np.: Centrum Kultury Białoruskiej (1,5 mln zł) oraz, Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie (na tę inwestycję samorząd województwa pozyskał 30 mln zł z Rządowego programu Polski Ład, 40 mln zł zostało zabezpieczone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027).

Ochrona zdrowia


Budżet tego obszaru pozostaje na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. Na ochronę zdrowia zapisano ponad 69 mln zł, ale w przyszłym roku na projekt Centrum Leczenia Nowotworów Piersi i Skóry (dawne Breast Cancer Unit) samorząd województwa ma otrzymać 230 mln zł z Funduszu Medycznego (program Ministerstwa Zdrowia). Założono także wzrost wydatków na szpitale – mają one wynieść 36,6 mln zł. To o 4,4 mln zł w porównaniu z rokiem 2023.

Ochotnicze Straże Pożarne, sport i więcej nakładów na turystykę


Podobnie jak w roku ubiegłym na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP przewidziano 2 mln zł z budżetu województwa. Kwota tego wsparcia została utrzymana na takim samym poziomie jak w roku 2023, choć OSP mogą już ubiegać się o dotacje z funduszy unijnych. Natomiast budżet zaplanowany na sport to 13,5 mln zł. Z tego 11,9 mln zł to dotacje sportowe. Dużo więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym, bo aż 8,8 mln zł przeznaczono na turystykę.

Ośrodek w Ignatkach

W przyszłym roku mają rozpocząć się też prace związane z przygotowaniem nowej lokalizacji Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej. Ma ona powstać na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. W 2024 r. ma powstać dokumentacja projektowa. Na potrzeby ośrodka w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 5,4 mln zł.

FWGiP, energetyka, nowa instytucja i port lotniczy

W rezerwie budżetowej po raz kolejny zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, który ma na celu pomoc samorządom w realizacji różnych inwestycji. Jego wartość to podobnie jak w tym roku 25 mln zł. Ponadto zaplanowano rezerwy związane z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 1,5 mln zł oraz na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami cen energii w kwocie 2 mln zł. Zapisano też rezerwę na wydatki związane z powołaniem spółki „Port Lotniczy” – 1 mln zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 85 mln zł ma zostać pokryty m.in. przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (35 mln zł) i nadwyżką pieniędzy na rachunku bieżącym budżetu województwa (47,8 mln zł).

Projekt budżetu, podobnie jak i sposób pokrycia deficytu, pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Podczas ostatniej sesji przed świętami Bożego Narodzenia radni tradycyjnie podzielili się opłatkiem. Wśród gości byli m.in. abp Józef Guzdek, europoseł Krzysztof Jurgiel, senator Marek Adam Komorowski, duszpasterze katoliccy i prawosławni parlamentarzystów i pracowników administracji publiczne. Była wspólna modlitwa, a radni, dyrektorzy instytucji samorządowych i goście złożyli sobie życzenia.

Minutą ciszy uczczono ofiary wojny w strefach konfliktów zbrojnych na całym świecie. Radni uczcili też pamięć zmarłej kilka dni temu śp. Bożeny Grotowicz - wieloletniej dyrektor Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim i ostatnimi laty dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.Źródło: www.podlaskie.eu
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: Krzysztof Duszyński / UMWP
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook