Wieści Podlaskie

Sejmik Podlaski przyznał środki na budowę mostu na Bugu

Siemiatycze Wt. 26.03.2024 13:04:35
26
mar 2024

W poniedziałek, 25 marca Podlaski Sejmik zatwierdził rekordowe wsparcie z budżetu województwa dla podlaskich gmin i powiatów. Dotacje otrzyma 119 samorządów, w tym powiat siemiatycki i gminy z terenu powiatu.

Do powiatu siemiatyckiego trafi w sumie ponad 4 mln zł:

- gmina Milejczyce 950 tys zł: przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce o numerach 109096B, 109097B, 109113B, 109103B i ul. Polnej w miejscowości Rogacze nr 109091B w gminie Milejczyce

- gmina Drohiczyn 500 tys zł: remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowickiej na teranie miasta

- gmina Grodzisk 400 tys. zł: zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych

- gmina Dziadkowice 600 tys. zł: przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109043B relacji Brzeziny -Niedźwiadki-Wojeniec

- miasto Siemiatycze 600 tys. zł: dostosowanie przestrzeni do potrzeb funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach

- gmina Mielnik 500 tys. zł: Zakup autobusu na potrzeby lokalnej społeczności, a także do Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

- gmina Perlejewo 400 tys. zł: modernizacja boiska sportowego w Perlejewie

- Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 300 tys. zł: Budowa obiektów sportowych w Powiecie Siemiatyckim

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów funkcjonuje od 2021 r. Jest to autorski program Samorządu Województwa Podlaskiego.

W odrębnej uchwale Sejmik zdecydował o przeznaczeniu kwoty ponad 13,7 mln zł dla powiatu siemiatyckiego na budowę przeprawy mostowej na rzece Bug. Dotyczy to mostu pomiędzy miejscowościami Granne (w powiecie Siemiatyckim) i Krzemień Wieś (w powiecie sokołowskim). 2,1 mln zł ma zostać wypłacone w rou 2024, zaś w 2025 kwota 11,6 mln zł (po ujęciu ich w budżecie na 2025 rok). Budowa mostu drogowego to wspólny projekt Powiatu Siemiatyckiego (lider projektu) Województwa Mazowieckiego, Powiatu Sokołowskiego, Gminy Jabłonna Lacka i Gminy Perlejewo. List intencyjny w tej sprawie podpisano w marcu 2019 r. Całość inwestycji to ponad 151 mln zł, a pieniądze z budżetu województwa mają uzupełnić wkład własny Powiatu Siemiatyckiego – lidera projektu.

Samorządy w terenu powiatu siemiatyckiego decyzją Sejmiku otrzymają też pieniądze z Programu Odbudowy Wsi – Kreatywna wieś, wszystkie propozycje projektów, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego, zostały rozpatrzone pozytywnie:

- Drohiczyn na zakup wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Drohiczyn
- Dziadkowice na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zarębach
- Grodzisk na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Aleksandrowo
- Mielnik na montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Mielnik
- Milejczyce na projekt – Pobawmy się razem!
- Gmina wiejska Siemiatycze na budowę placu zabaw w miejscowości Cecele

Także jednostki OSP otrzymają wsparcie z budżetu województwa podlaskiego:

- Drohiczyn 50 tys. zł
- Dziadkowice 59,5 tys. zł
- Grodzisk 59,5 tys. zł
- Mielnik 34,5 tys. zł
- Milejczyce 39 tys. zł
- Nurzec Stacja 29 tys. zł
- Perlejewo 35 tys. zł
- gmina wiejska Siemiatycze 37,5 tys. zł
- miasto Siemiatycze 25,5 tys. zł

Sejmik przyznał też dofinansowanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, w powiecie siemiatyckim pieniądze otrzymają projekty:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach 100 tys zł: remont zabytkowego budynku Klasztoru Zgromadzenia Misjonarzy w Siemiatyczach. Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania oraz naprawa więźby dachowej. Etap I - prace przy pawilonie południowo-zachodnim (prace przy dachu klasztoru)

- Siemiatycki Ośrodek Kultury 21 500 tys. zł: wykonanie dokumentacji budowlanej na rewaloryzację budynku dawnej oranżerii z II połowy XVIII w. w Siemiatyczach (projekt).
Radni przyjęli dwa stanowiska. Dotyczą Puszczy Białowieskiej i sytuację rolników. To dwie sprawy, które przez ostatnie miesiące rozgrzewają opinię publiczną. Pierwsza dotyczy Puszczy Białowieskiej, której obszar w całości (60 tys. hektarów) miałby zostać objęty ustawą o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska, czyli stałby się parkiem narodowym. Obecnie ok. 10 tys. hektarów Puszczy Białowieskiej chronionych jest przez Białowieski Park Narodowy, a pozostała część zarządzana jest przez trzy nadleśnictwa. Objęcie całego obszaru ochroną likwiduje możliwość jego przemysłowego wykorzystania. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z tych terenów sprzeciwiają się tym planom w obawie, że może to doprowadzić do zapaści gospodarczej tych terenów. Sejmik zwrócił uwagę, że prowadzone dotąd działania legislacyjne w sprawie objęcia całego obszaru Puszczy Białowieskiej całkowitą ochroną nie było poddane żadnym konsultacjom społecznym. Radni wojewódzcy przyjęli stanowisko solidaryzujące się z lokalną społecznością.

Drugie stanowisko dotyczy trudnej sytuacji w rolnictwie i związanych z tym protestów rolników. Chodzi o niekontrolowany napływ produktów rolnych do państw Unii Europejskiej – w tym do Polski. Jak m.in. przekazano w stanowisku; „Sejmik województwa solidaryzuje się ze strajkującymi rolnikami i wzywa do podjęcia działań, które zahamują niekontrolowany import produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej i pozwolą na uregulowanie rynku rolnego w kraju”.

Stanowisko zostanie przekazane m.in.: do premiera, marszałków sejmu i senatu, do resortu rolnictwa i do sejmu.

Źródło: www.podlaskie.eu;
Grafika:www.podlaskie.eu
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: ABol – budowa mostu na Bugu
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.