Wieści Podlaskie

Powołano członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Siemiatycze Wt. 05.03.2024 09:01:55
05
mar 2024

W województwie podlaskim powołano członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ich zadaniem będzie działalność m.in. w zakresie integracji zawodowej i społecznej, wsparcie prawne czy opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem skutków dla osób niepełnosprawnych. W poniedziałek, 4 marca marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki wręczył powołania członkom rady szóstej kadencji.

– To kolejne ważne gremium przy marszałku województwa, którego opinie są niezbędne, jeśli chcemy podnosić jakość życia dla wszystkich grup społecznych w naszym regionie – mówił marszałek. – Wielokrotnie podkreślałem, że cenię sobie współpracę z wszystkimi radami działającymi przy samorządzie województwa – czy to z radą kobiet, czy z radą seniorów. Bo oni najlepiej wiedzą, co jest potrzebne, co należy zmienić, w którym kierunku działać. Często pomysły, które przedstawiają, przekuwane są w konkretne projekty – zaznaczył Artur Kosicki i podkreślił, że zarząd województwa przykłada dużą wagę do działalności na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami.

Przypomniał, że w Podlaskiem ruszył pierwszy w historii samorządu województwa i jedyny w Polsce projekt o wartości 10 mln zł na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach.

– Wiemy, że dużo dzieje się, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, ale potrzebne są także zmiany w tym najbliższym otoczeniu, w domach, mieszkaniach – mówił marszałek, który jak się wyraził, te zagadnienia zna z doświadczenia swojej rodziny.

Do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołano siedmiu członków. To przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, przedstawiciele gmin i powiatów oraz reprezentant wojewody. Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami Tomasz Piesiecki zwrócił uwagę, że członkowie rady mają różne niepełnosprawności.

– To dobrze, bo każdy z was ma spostrzeżenia z innej perspektywy. To szansa na więcej uchwał i projektów, a im więcej opinii do uchwał i projektów tym większe możliwości ich dobrej realizacji – mówił. – Kto lepiej niż my, czyli osoby z niepełnosprawnościami, wie, co jest dla nas potrzebne. Wspólnie z zarządem województwa, z panem marszałkiem możemy wiele dobrych rzeczy wspólnie zrobić – dodał.

Podkreślił, że zarząd przykłada dużą wagę do działalności na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami.

W imieniu członków rady za zaproszenie do gremium dziękował prezes Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” w Białymstoku Rafał Średziński, który został wybrany jej przewodniczącym.

– Od lat samorząd województwa i zarząd pokazują, że są gotowi wspierać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jesteście otwarci na nasz głos – podkreślił.
A prezes zarządu Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych Rafał Gawkowski poinformował, że poniedziałkowe spotkanie odbyło się w szczególnym dniu – 4 marca przypada Dzień Walki z Otyłością, która jest także uważana za niepełnosprawność.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest powoływana od 2003 roku.

Skład rady powołanej Zarządzeniem Marszałka Woj. Podlaskiego Nr 44/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.:

• Rafał Gawkowski - prezes Zarządu Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych;

• Mariusz Zbigniew Gorski - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, Przewodniczący Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Zambrowie;

• Marzena Kryńska - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;

• Elżbieta Katarzyna Kujawa - pełnomocnik Regionalny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie;

• Agata Pawłowska - przedstawiciel Wojewody, kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;

• Halina Sobolewska-Wildner - prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy razem” w Księżynie;

• Rafał Średziński - prezes Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” w Białymstoku.Źródło: www.podlaskie.eu;
Foto: Kamil Timoszuk / UMWP
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.