Wieści Podlaskie

Podlaska Gala Wojewódzka z okazji Dnia Sołtysa

Siemiatycze Pon. 13.03.2023 11:12:18
13
mar 2023

Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu na najlepszą inicjatywę sołecką, występy zespołów ludowych i show Marcina Dańca – w piątek, 10 marca w Operze i Filharmonii Podlaskiej świętowano dzień liderów społeczności wiejskich.

W uroczystości zorganizowanej przez samorząd województwa obok sołtysów i sołtysek uczestniczyli podlascy samorządowcy i parlamentarzyści. Władze województwa podlaskiego reprezentowali: marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i członek zarządu Wiesława Burnos, a także przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski. List do zgromadzonych z okazji święta skierował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Podlaska Gala Wojewódzka odbyła się w przeddzień Dnia Sołtysa, który jest obchodzony 11 marca. Święto ma zwracać uwagę na rolę, jaką w życiu polskie wsi pełnią sołtysi. Marszałek Artur Kosicki podkreślił, że to właśnie oni są naturalnymi liderami swoich społeczności i stoją najbliżej ludzi i ich spraw.

– Jako przedstawiciele samorządu województwa, jesteśmy pełni podziwu dla tego, jakim szacunkiem i jakim autorytetem cieszycie się w swoich społecznościach. Jesteście dla nas wzorem do naśladowania, wzorem dbałości o wasze środowisko, wzorem zaangażowania w poprawę jakości codziennego życia ludzi, z którymi współtworzycie małe ojczyzny. Dbacie o nich, słuchacie ich i angażujecie się w to, żeby zmieniać ten świat wokół siebie na lepszy. I za to wam dziękuję – mówił Artur Kosicki.
Marszałek odczytał też list wicepremiera Jacka Sasina skierowany do podlaskich sołtysek i sołtysów.

„Z uwagi na liczne obowiązki, funkcja sołtysa stała się synonimem służby wspólnocie mieszkańców, odpowiedzialności za sąsiedztwo, a od II połowy XIX wieku również ważnym elementem tożsamości mieszkańców wsi. […]. Polska sołecka jest dzisiaj jednym z filarów Rzeczypospolitej prawdziwie demokratycznej – państwa rządzonego przez obywateli i w interesie obywateli, zgodnie z ich potrzebami i postulatami” – napisano m.in. w liście.

Podziękowania za działalność podlaskim sołtysom przekazali również europoseł Krzysztof Jurgiel, senator Jacek Bogucki, poseł Kazimierz Gwiazdowski i wojewoda Bohdan Paszkowski.

Wicemarszałek Łukaszewicz w zarządzie województwa odpowiedzialny m.in. za obszar rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaznaczył, że jako mieszkaniec wsi wie, że na funkcję sołtysa wybierane są osoby szczególne.

– Na wsi wszyscy znają się osobiście, dlatego sołtys wybrany na tę funkcję przez swoich sąsiadów, dobrze im znany, to osoba obdarzona szczególnymi zaletami i cechami osobowości. Po prostu ktoś, komu można zaufać i powierzyć wspólne sprawy – podkreślał.

Sebastian Łukaszewicz zaznaczył, że jednym z priorytetów Zarządu Województwa Podlaskiego jest wspieranie społeczności lokalnych.

– To przeznaczone dla obszarów wiejskich programy finansowe: m.in. konkursy na ochronę kapliczek przydrożnych, doposażenie i remonty świetlic wiejskich, zakup strojów ludowych, promocje lokalnych produktów i wiele innych przedsięwzięć. Dofinansowujemy także działalność kół gospodyń wiejskich, które pełnią bardzo ważną rolę w aktywizowaniu lokalnej społeczności – wymieniał wicemarszałek i dodał: – Przeznaczamy na to bardzo duże kwoty, ale wiem, że są to dobrze wydane pieniądze.

Podkreślił, że zarząd województwa podobnie jak obecny rząd stawia na rozwój obszarów wiejskich w takim samym stopniu jak na rozwój większych miejscowości.
W województwie podlaskim jest 3,3 tys. sołectw, a w całym kraju około 40 tys. Na ich czele stoją i mężczyźni, i kobiety, które coraz chętniej tę funkcję przyjmują. Jak podkreślały sołtyski, aby być dobrym liderem małej społeczności, nie ma znaczenia płeć, ale operatywność, zaufanie sąsiadów i umiejętność słuchania ludzi.

Do zadań sołtysów należy m.in. pobieranie niektórych podatków, zwoływanie zebrań sołeckich i wykonywanie uchwał rady gminy. Jako liderzy swojej społeczności mają realną wpływ na aktywizowanie mieszkańców i skłanianie ich, aby włączali się w decydowanie o sprawach dla nich najważniejszych. A te ważne sprawy to m.in. inicjatywy finansowane z funduszu sołeckiego, czyli puli pieniędzy zarezerwowanych w budżecie gminy na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia. O tym, jak te pieniądze są wykorzystywane pokazuje odbywający się od kilku lat ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W tym roku w Podlaskiem zgłoszono dziesięć projektów. Spośród nich wybrano trzy najlepsze. Laureatów etapu wojewódzkiego konkursu ogłoszono podczas piątkowej uroczystości.

Zwycięstwo przypadło wsi Łapy - Pluśniaki za projekt pn. wiejski plac zakątkiem integracji. Plac wiejski, który wyglądał jak wysypisko, mieszkańcy zdecydowali zamienić na miejsce zabaw i spotkań integracyjnych. Od 2018 r. pieniądze z funduszu sołeckiego służą upiększaniu i budowaniu tego miejsca. Jest tam ogrodzone miejsce zabaw z grami terenowymi. Obudowano też wiatę, tworząc osobny budynek do spotkań i zasadzono rośliny. Mieszkańcy osobiście biorą udział w pracach budowlanych, ogrodniczych i stolarskich. Wspólnie organizują na placu i w zadaszonej wiacie cykliczne imprezy tematyczne – także kulinarne. Zwycięski projekt weźmie udział w etapie krajowym konkursu.
Drugie miejsce przypadło miejscowości Sitawka, w której postawiono wiatę warsztatową, palenisko oraz górkę zjazdową i plac zabaw. Natomiast trzecie miejsce przyznano wsi Haćki za doposażenie Ośrodka Kulturalno Edukacyjnego – m.in. zakup sportowego i ogrodniczego. Wyróżnienie powędrowało m.in. do Wierzchucy Nagórnej w gminie Drohiczyn za poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich.

Z funduszu sołeckiego - remontowano i doposażano świetlice, kupowano sprzęty gospodarskie, a nawet modernizowano ulice. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Celem konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich oraz promocja dobrych praktyk na terenach wiejskich realizowanych właśnie dzięki funduszowi sołeckiemu. Jest skierowany do sołectw, które w latach 2010 - 2021 realizowały projekty finansowane bądź współfinansowane z funduszu sołeckiego.Źródło: www.podlaskie.eu
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: fot.: Paweł Krukowski / UMWP
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook