Wieści Podlaskie

Cel inwestycji strategicznych: Cała Polska, Polską A

Siemiatycze Pt. 29.09.2023 11:21:07
29
wrz 2023

Nowoczesne drogi, kolej, a wkrótce i lotnisko – to efekty realizacji inwestycji strategicznych, a także współpracy pomiędzy rządem i samorządem w Podlaskiem. Wskazywali na nie podczas konferencji prasowej w Białymstoku m.in. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin i marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Jak podkreślił Jacek Sasin, fundamentem zarządzania obecnego rządu jest zrównoważony rozwój. – Jeszcze 8 lat temu na mapie komunikacyjnej Polski, wschodnia część wyraźnie odbiegała od zachodniej czy centralnej. Była pozbawiona autostrad, dróg ekspresowych, nowoczesnych linii kolejowych. To się radykalnie zmieniło w ciągu ostatnich lat – stwierdził minister.

– Wyznajemy fundamentalną zasadę, że Polska jest jedna i Polacy mają prawo do takiego samego poziomu życia, bez różnicy, gdzie mieszkają. Likwidujemy w praktyce ten fatalny podział na Polskę B i Polskę A. Chcemy, żeby cała Polska była Polską A. I żeby nie było regionów lepszych i gorszych, Polaków lepszych i gorszych – mówił Jacek Sasin.
Poinformował, że z programów rządowych do województwa podlaskiego trafiło 4,5 mld zł. Te fundusze były uzupełniane ze środków ministerstw czy spółek skarbu państwa (czego przykładem jest chociażby Program Inwestycji Dworcowych, dzięki któremu wyremontowanych zostanie 27 dworców w Podlaskiem). – Te inwestycje strategiczne odmieniają obraz województwa podlaskiego, obraz Polski wschodniej. Dają nowe szanse na rozwój – podkreślił minister.

Dodał, że do najważniejszych należy na pewno budowa dróg ekspresowych: Via Carpatia (planowanych 177 km w Podlaskiem), Via Baltica (powstało już 121 km w regionie z 135 planowanych). Poinformował także, że kilka tygodni temu rząd podjął decyzję o przebudowie S8, która łączy Białystok z Augustowem i Suwałkami przez Suchowolę, do standardów drogi ekspresowej.

Ważne dla rozwoju są także inwestycje w linie kolejowe. Kluczowa jest Rail Baltica, będąca elementem transeuropejskiego korytarza transportowego. Teraz właśnie jej odcinki modernizowane są w Podlaskiem. Odtwarzane są również inne linie, jak z Łomży do Białegostoku (po 30 latach). Rząd zapowiedział też elektryfikację połączeń pomiędzy Białymstokiem, Sokółką a Augustowem i Suwałkami.

Czas na lotnisko! - wybrzmiało na spotkaniu. – Szybkie połączenia nie tylko ułatwią życie mieszkańcom, ale będą stanowiły ważny czynnik rozwojowy regionu – mówił Jacek Sasin. – Mamy też z samorządem województwa plany, aby Podlaskie przestało być białą plamą na mapie lotniczej. Byłoby to ukoronowanie budowy nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej na terenie województwa – ocenił.

Plany rozbudowy białostockiego lotniska przybliżył marszałek Artur Kosicki. Podkreślił, że to bardzo ważna inwestycja i trzeba ją zrealizować.

– W tym celu należałoby powołać spółkę prawa handlowego, w której udziałowcami byliby: samorząd województwa, spółka skarbu państwa Polskie Porty Lotnicze i, mamy nadzieję, że miasto Białystok. Jest już przygotowywany list intencyjny pomiędzy urzędem marszałkowskim a spółką Polskie Porty Lotnicze. Tak, by wyznaczyć kierunki i zakres tej inwestycji. Chcemy bowiem skroić to lotnisko na miarę wymagań i możliwości, jakie stawia przed nami rynek lotniczy – stwierdził marszałek.
Dodał, że inwestycje drogowe i kolejowe również są realizowane przez samorząd.

– Planujemy prace tak, aby następnej kadencji sejmiku Podlaskie było jednym wielkim placem budowy, jeśli chodzi o drogi i połączenia kolejowe. Infrastruktura to impuls, abyśmy mogli jeszcze szybciej się rozwijać i nadrabiać zaległości w stosunku do reszty Polski – powiedział marszałek.

Łukasz Siekierko, wiceprzewodniczący sejmiku, w swoim wystąpieniu także podkreślił, że mieszkańcy tej części Polski chcą żyć na takim samym poziomie, co w innych regionach. – Chciałbym podziękować nie tylko rządowi za te dwie kadencje, ale i sejmikowi za trwającą kadencję. Realizowane inwestycje przybliżyły nas do świata – stwierdził.

A radny sejmiku Paweł Wnukowski zauważył, że rządowe inwestycje to kamienie milowe rozwoju. – Dziękuję też za Polski Ład. Ten program dał drugi oddech samorządom. Pozwolił zrealizować im inwestycje, o których tylko marzyły. Wystarczy spojrzeć, ile powstało dróg gminnych i powiatowych – mówił.

W konferencji wzięli również udział: wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Urszula Jabłońska, białostoccy radni Katarzyna Siemieniuk i Henryk Dębowski, społecznik Tomasz Piesiecki oraz pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Małgorzata Mitura.

Konferencja odbyła się w Białymstoku w poniedziałek, 25 września, a kolejne dni były jej ukoronowaniem dzięki oddawaniu do użytku ważnych dla mieszkańców województwa inwestycji. Tylko w powiecie siemiatyckim w jednym tygodniu oddano do użytku: nowe oddziały Szpitala Powiatowego (w tym nowatorski Oddział Jednego Dnia), gazownię w Siemiatyczach i stację regazyfikacji w Drohiczynie.Źródło: www.podlaskie.eu
Oprac.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
Foto: Kamil Timoszuk / UMWP
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.