Siemiatycze

Po raz kolejny przyznano tytuł Ambasadora Siemiatycz

Region Pon. 13.06.2022 13:04:16
13
cze 2022

W niedzielę, 12 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Siemiatycze z okazji 480. rocznicy nadania praw miejskich Siemiatyczom. Podczas sesji wręczono statuetkę Ambasadora Siemiatycz.

Jednym z pierwszych punktów sesji było wystąpienie burmistrza Piotra Siniakowicza, który przedstawił inwestycje ostatnich lat zaczynając od basenu, oczyszczalni ścieków, Skweru przy ul. gen. Andersa, Skweru Artystów. Mówił o powstaniu tych miejsc, bądź ich przebudowie i o tym, jak są wykorzystywane. Wyliczając inwestycje zwrócił uwagę na renowacje dawnej synagogi, park przy ośrodku kultury, bibliotekę, zieleń, odnawialne źródła ciepła, termomodernizacje. Mówiąc o żłobkach, przedszkolach i szkołach, podkreślał, jak są nowocześnie wyposażone, odnowione lub nowe. Na liście zrealizowanych zadań wymienił Siemiatycki Klub Juniora, Kluby Senior+, pawilony handlowe na tzw. Manhattanie. Podkreślał, że obiekty te często są ogrzewane energią słoneczną i korzystają z prądu wytwarzanego ekologicznie. Na koniec mówić o zrealizowanych zadaniach wskazał na będącą na ukończeniu budowę amfiteatru z dwoma tysiącami miejsc, który za kilka tygodni będzie gotowy, a w połowie sierpnia będą tam organizowane wydarzenia otwierające.

Burmistrz przedstawił też najbliższe plany inwestycyjne, na które pozyskano znaczne środki z rządowego programu Polski Ład. Wśród działań proekologicznych wymienił zielone przystanki, które według włodarza są niedoceniane w mieście, a wysoko cenione w Polsce i Europie. Jak informował, często inne miasta proszą o udostępnienie projektu - robimy to ochoczo, podkreślał.

Na koniec przedstawił realizowane w mieście projekty społeczne adresowane do rodzin, dzieci i seniorów.

Jako pierwszy z gości głos zabrał starosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel. Pogratulował miastu jubileuszu 480-lecia i inwestycji, dzięki który miasto się rozwija. Zaznaczył, że w dużej mierze rozwój Siemiatycz, to poza pracą samorządu lokalnego, efekt działań rządu i rządowych środków finansowych, na jakie mogą dziś liczyć wszystkie samorządy. Starosta, wraz z wicestarostą Sylwestrem Zgierunem i przewodniczącym rady powiatu Henrykiem Boguszewskim, przekazał na ręce przewodniczącej rady miasta Agnieszki Zalewskiej - 20 egzemplarzy wydawnictwa „Studia i materiały do dziejów Siemiatycz tom II”. Publikacja została wydana staraniem powiatu przy współpracy z zespołem naukowców, historyków i pasjonatów historii pod redakcją prof. Józefa Maroszka i dr Ewy Rogalewskiej. Jest to kontynuacja i pogłębienie materiałów z pierwszego tomu wydanego ponad 60 lat temu.

Dawny samorządowiec i wieloletni nauczyciel historii Zdzisław Warpechowski wygłosił poemat własnego autorstwa, w którym opisywał historię i dzień dzisiejszy Siemiatycz.
Składając gratulacje i życzenia z racji jubileuszu, głos zabrali też duchowni– ks. Bohdan Sawicki proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach i JE prawosławny biskup siemiatycki Warsonofiusz.

Ważnym punktem spotkania było nadanie tytułu „Ambasadora Siemiatycz”, w tym roku na wniosek kapituły i przy pełnej akceptacji radnych i burmistrza tytuł ten powędrował do prezesa firmy Pronar Sergiusza Martyniuka. Pamiątkową statuetkę prezes Pronaru odebrał z rąk przewodniczącej rady miasta i burmistrza Siemiatycz.

Sergiusz Martyniuk wyjaśniał, że rozwój firmy to także rozwój społeczności, z której wyrasta. Fabryka Pronaru w Siemiatyczach rośnie w oczach, a maszyny, które z niej wyruszają trafiają już do ponad 80 krajów. Sama fabryka jest Ambasadorem Siemiatycz – podkreślał.

Posiedzenie zamknął wykład „Nadanie praw miejskich Siemiatyczom w świetle dokumentów archiwalnych”, który przygotował Rafał Górny z Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Uroczystą sesję z okazji 480. rocznicy nadania praw miejskich Siemiatyczom uświetnił występ „Niemen Akustycznie” Ambitus TRIO.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook