Siemiatycze

Gmina Siemiatycze chce połączyć bibliotekę i ośrodek kultury

Region Sob. 29.06.2024 12:58:27
29
cze 2024

Podczas sesji 28 czerwca, jednogłośnie Rada Gminy Siemiatycze podjęła uchwałę o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury.

Gmina Siemiatycze ma zamiar połączyć Gminną Bibliotekę Publiczną w Czartajewie oraz Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Siemiatyczach i powołać Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury, które przejmie zadania połączonych jednostek.

Stworzenia na bazie istniejących dwóch instytucji kultury, jednej silnej jednostki określono jako dążenie do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców. Ma też zapewnić koordynację działań podejmowanych w obszarze kultury, pamięci historycznej i czytelnictwa biblioteki przy wykorzystaniu potencjału kadrowego i nowo powstałej bazy materiałowej. Wśród argumentów za połączeniem obu instytucji gmina wymienia fakt powstania nowego budynku w Czartajewie na potrzeby działalności kulturalnej. Połączenie jednostek ma przynieść podwyższenie jakości świadczonych usług. Zmiana miałaby zostać wprowadzona od 1 stycznia 2025.

Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy konieczne jest zaciągniecie opinii Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, a następnie uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Gmina Siemiatycze podjęła podobną próbę kilka lat temu, kiedy powołano Gminny Ośrodek Kultury. Wówczas nie uzyskano pozytywnej opinii organów nadzorujących biblioteki i do połączenia nie doszło.

Sesja 28 czerwca była sesją absolutoryjną. Wójt gminy Siemiatycze Edward Krasowski jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023.

Głosowanie poprzedzone było przedstawieniem raportu o stanie gminy. Dokument ten przedstawia m.in. demografię. Ukazując dane wójt przypomniał, że w latach 2011 – 2012 gminę Siemiatycze zamieszkiwało 6 499 osób. Obecnie jest to 5 916 osób, a więc ubyło 583 mieszkańców. W roku 2023 urodziło się w gminie 38 dzieci, zmarło 81 osób. Ten ujemny bilans poprawia nieco fakt że mieszkańcy Siemiatycz chętnie przeprowadzają się do gminy Siemiatycze, a w drugiej kolejności do Warszawy. W sumie w całym ubiegłym roku w gminie Siemiatycze zameldowano 154 osoby, które przeprowadziły się z innych gmin.

Omawiając gminną oświatę wójt zwracał uwagę na nowoczesną infrastrukturę, dobre wyposażenie, prowadzone inwestycje. Podkreślał, że zwłaszcza gminny żłobek i przedszkola są chętnie wybierane także przez rodziców z sąsiednich gmin. Zaznaczył jednak, że to co nie jest zadowalające to wyniki osiągane przez uczniów gminnych szkół. Są one niższe niż średnia w powiecie siemiatyckim.

W ostatnim punkcie sesji radny Jerzy Sadowski w imieniu proboszcza parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła pytał o możliwość dofinansowania przez gminę remontu dachu kościoła. Kwestia ta ma być omawiana na najbliższej komisji.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

4 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
prezesunio Niedz. 30.06.2024 05:34:18

A w PUK to dopiero odchodzi l.....a jaśnie panującego

Ania Nowak Sob. 29.06.2024 18:26:22

A z czego wynikają słabe osiągniecia uczniów ?.... A z miejscowości Szerszenie wiele dzieci uczęszcza do szkół podstawowych w Siemiatyczach tak już od kilku lat może warto zrobić coś żeby osiągnięcia uczniów były lepsze albo może przeprowadzić badania uczniów i część dzieci miało by orzeczenia i nauczyciel wspomagający by się przydał i inne dzieci by skorzystały i byłoby lepiej

Śliski Niedz. 30.06.2024 04:36:09

Niestety ten wójt to porażka. Tylko tam gdzie kasa kasa kasa

Mokry Niedz. 30.06.2024 08:41:46

Porażka jesteś ty