Siemiatycze

Centrum Mielnika ma być piękniejsze

Region Pt. 05.08.2022 14:47:20
05
sie 2022

Podpisano umowę na „Rewitalizację parku w centrum Mielnika”, zadanie ma być gotowe w ciągu 11 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Wykonawca inwestycji gminy Mielnik jest firma CETUS Sp. z o.o. z Łosic, która zgodnie z przetargiem wykona zlecenie za sumę 8 874 500 zł. Inwestycja zyskała wsparcie z rządowego programu Polski Ład w kwocie 3 487 050 zł.

Projekt zakłada przywrócenie placowi jego dawnej funkcji rynku – miejsca lokalnych zgromadzeń i imprez o charakterze społecznym, kulturalnym czy handlowym.
W ramach inwestycji przewidziano wyeksponowanie kamiennego obelisku upamiętniającego Unię Mielnicką poprzez jego nowe usytuowanie w centralnej części placu na lekkim wzniesieniu oraz iluminację, która ma podkreślić wagę tego miejsca. Obok obelisku będą 3 maszty flagowe.

Przewidziano także remont reliktów dawnych piwnic w stopniu umożliwiającym ich wykorzystanie jako przestrzeni lapidarium oraz wystaw plenerowych. Nad fundamentami dawnych piwnic ma powstać platforma, które będzie służyć jako okazjonalna scena dla imprez kulturalnych.

W centralnej części placu zaplanowano ułożenie płyt betonowych z szeroką spoiną przerośniętą trawą i mchem. Komunikacja piesza po placu będzie odbywać się alejkami o nawierzchni mineralnej, które w jednej z części będą też spełniać funkcje bulodromów (boisk do gry w bule). Zaplanowano fontannę posadzkową składającą się z 1 dyszy wieloobrazowej bijącej wodą na wysokość do 3 m oraz 8 dysz strumieniowych bijących wodą na wysokość do 1,5 m. Na rewitalizowanym terenie zostaną usytuowane obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kamienne poidełko). Cały teren zostanie oświetlony dzięki instalacji opraw oświetleniowych montowanych na słupach oraz system iluminacji wybranych obiektów małej architektury.

Rewitalizacja centrum Mielnika poprzedzona była zaleconymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi.Źródło: Gmina Mielnik / FB
ABol [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook