Siemiatycze

Poświęcenie kościoła w Czartajewie

14
maj 2023

W sobotę, 13 maja odbyło się uroczyste poświęcenie ołtarza i kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Czartajewie. Mszę Św. pod przewodnictwem biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka poprzedziła prezentacja historii świątyni.

Budowę i związane z tym trudy i doświadczenia przypomniał ks. Bogusław Kiszko, a ostatnie lata rozwoju parafii - zarówno pod względem materialnym jak i duchowym - wspominał obecny proboszcz ks. Jarosław Błażejak.

Świątynia, jako kaplica filialna parafii pw. WNMP w Siemiatyczach została zbudowana w latach 1984 – 1987 staraniem ks. Józefa Horodeńskiego – dziekana siemiatyckiego i ks. Bogusława Kiszko, wówczas wikariusza, któremu zlecono nadzór nad inwestycją. Budynek zbudowano według projektu architekta Stanisława Smacznego z Białegostoku, a budowniczym był Zygmunt Boratyński z Siemiatycz.

W opowieści ks. Kiszko pojawiły się nie tylko suche fakty i daty dotyczące budowy, ale też wiele mało znanych wydarzeń. Kapłan wspominał jak trudno było znaleźć ludzi do pomocy przy budowie, ale też jak trudno było o fundusze. Opowiedział m. im., że kiedy nie było pieniędzy ówczesny biskup drohiczyński Władysław Jędruszuk oddał nowy samochód marki Polonez, który sprzedano, a pieniądze przekazano na budowę.

Dalsze losy świątyni przedstawiał ks. Jarosław Błażejak. Mówił o wielkim wsparciu jakiego parafia doświadcza zarówno od parafian jak i przyjaciół tego miejsca. Tu również pojawiły się wspomnienia o sposobach pozyskiwania pieniędzy na rozbudowę a była to np. akcja zbiórki złomu, która początkowo była przyjmowana z pewną dozą nieufności a finalnie pozwoliła na pozyskanie konkretnych środków na finansowanie kolejnych inwestycji.

Ks. Błażejak podkreślał, że niezależnie od prac budowlanych i inwestycyjnych każdego dnia należy budować i umacniać wspólnotę parafialną.

Mówiąc o historii parafii warto przypomnieć, że kaplica została pobłogosławiona 14 września 1991 roku w dniu gdy Kościół przeżywa święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po 32 latach, 13 maja 2023 roku w dniu gdy w Kościele wspominamy kolejną rocznicę objawień Fatimskich, poświęcono ołtarz i kościół.

Rozpoczynając Mszę św. bp Piotr Sawczuk pokropił wodą święconą zebranych oraz ołtarz i ściany świątyni, właściwe obrzędy poświęcenia świątyni miały miejsce po homilii. Biskup odmówił modlitwę poświęcenia, następnie namaścił olejem krzyżma świętego ołtarz, a ks. Jerzy Cudny i ks. Bogusław Kiszko namaścili ściany świątyni w czterech miejscach na znak, że w tej świątyni będzie wybrzmiewała ewangelia święta czterech ewangelistów.

Na koniec liturgii eucharystycznej dekret potwierdzający poświęcenie świątyni i ołtarza odczytał ks. Zbigniew Rostkowski, a dokument ten został podpisany przez proboszcza parafii, przedstawicieli duchowieństwa, budowniczego, architekta oraz przedstawicieli Rady Parafialnej i samorządu lokalnego. Wcześniej na dokumencie swój podpis złożył bp drohiczyński i kanclerz kurii.

Na zaproszenie miejscowego proboszcza ks. Jarosława Błażejaka i wspólnoty parafialnej w uroczystościach wzięli udział kapłani, siostry zakonne i goście. W koncelebrze z bp Piotrem Sawczukiem Mszę Św. sprawowali ks. Tadeusz Syczewski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie oraz ks. Zbigniew Rostkowski – kanclerz kurii oraz wikariusz generalny. W uroczystości w Czartajewie wspólnie modlili się też: ks. Jerzy Cudny – dziekan dekanatu siemiatyckiego, ks. Bohdan Sawicki – wicedziekan, ks. Jarosław Rzymski – notariusz kurii, ks. Mariusz Bartosiak – oficjał sądu biskupiego, ks. Dariusz Kucharek – ojciec duchowny WSD, kapłani z dekanatu siemiatyckiego i związani z czartajewską parafią, księża emeryci oraz pochodzący z Czartajewa ks. Sylwester Grzeszczuk - wikariusz boćkowski.

Po Mszy Św. wszyscy zostali zaproszeni na agapę, którą parafia przygotowała wspólnie z gminą Siemiatycze.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Jerry Niedz. 14.05.2023 16:27:55

A Pan wójt to może niech za dużo nie podpisuje, bo znowu będzie że o niczym nie wiedział