Siemiatycze

Na pierwszym miejscu profilaktyka

09
paź 2022

- Na pierwszym miejscu profilaktyka i zmiana obyczajów, to droga do trzeźwości i abstynencji – mówił Henryk Kowalczyk podczas konferencji „Ku trzeźwości Narodu – Wezwani do działania”. Wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk był jednym z prelegentów, którzy wystąpili w sobotę, 8 października w Drohiczynie na diecezjalnej konferencji poświęconej kwestiom trzeźwości i abstynenci.

Wicepremier, członek Krucjaty Wyzwolenia, swoją prelekcję poświęcił ekonomicznym skutkom spożywania napojów alkoholowych. Podając statystyki i konkretne cyfry zwracał uwagę, jak znaczną część domowych budżetów Polacy przeznaczają na alkohol. Mówił o ogromnych kosztach jakie niesie za sobą picie alkoholu i jego następstwa – wypadki samochodowe i leczenie ich ofiar, wypadki w pracy czy absencja spowodowana spożywaniem alkoholu. Wg wyliczeń prelegenta, każda złotówka pochodząca ze sprzedaży alkoholu pociąga za sobą trzykrotnie wyższe wydatki.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za trzeźwość w naszych środowiskach – w parafii, w miejscu pracy, w gminie, podkreślał ks. dr hab. Piotr Kulbacki w wystąpieniu „Narodowy Program Trzeźwości – kluczowa rola parafii w kształtowaniu trzeźwej obyczajowości”. Profesor KUL przypominał, że alkohol nie jest niezbędny do życia i winniśmy tak kształtować naszą obyczajowość, by nie czyniła alkoholu bożkiem.
O społecznych konsekwencjach zaburzeń związanych z piciem alkoholu mówił ks. Wojciech Ignasiak, zwracał uwagę na obniżający się wiek inicjacji alkoholowej i społeczne przyzwolenie na sięganie nieletnich po alkohol. Wyliczał, że osoby pijące zaniedbują siebie i swoje role życiowe, życie rodzinne i zawodowe.
O tym, jakie relacje w rodzinie umacniają trzeźwość mówiła Aleksandra Cejmer, lekarz, psychoterapeuta. W swoim wystąpieniu przestrzegała przed alkoholem, który prowadzi do zachowań niszczących małżeństwo i rodzinę.
Na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie i Diakonia Wyzwolenia Diecezji Drohiczyńskiej nie mogło też zabraknąć podkreślenia roli inicjatyw sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w działaniach trzeźwościowych. Z wykładem „Strategia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w służbie Narodowego Programu Trzeźwości” wystąpił Andrzej Kowalski reprezentujący Ruch Światło-Życie. Przypominał, że Krucjata to bezinteresowny dar z siebie, który może zmieniać świat, że rodzi się ona w sercu człowieka, który jest wolny od lęku.
Dr Agnieszka Muzyk zajęła się tematem odpowiedzialności samorządu lokalnego za trzeźwość, przedstawiła też prelekcję na temat Dlaczego Narodowy Program Trzeźwości …? Socjolog, menager, działacz społeczny propagatorka działań trzeźwościowych mówiła o ogromnej odpowiedzialności, wyzwaniach wobec całego narodu i troski o samego siebie.
Prelegentka zwracała uwagę na odpowiedzialność samorządów lokalnych i na to czego każdy z nas ma prawo oczekiwać, przypominała że o podejście do tematu trzeźwości powinniśmy najpierw pytać kandydatów ubiegających się o stanowiska w samorządzie, a następnie powinniśmy egzekwować wypełnienie przedwyborczych obietnic.
Gospodarzami spotkania zorganizowanego w sali konferencyjnej Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie byli: ks. Jarosław Błażejak krajowy moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Ireneusz Siemek działający w strukturach diecezjalnych Diakonii Wyzwolenia.
To kolejne tego typu spotkanie w diecezji drohiczyńskiej, którego tematem była trzeźwości a zaproszono na nie przedstawicieli Kościoła i państwa oraz lokalnych liderów środowisk. Podsumowaniem konferencji mogą być wielokrotnie powtarzane słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza „Albo Polska będzie trzeźwa, albo wcale jej nie będzie!”

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.