Siemiatycze

Liturgia Paschalna w parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach

30
mar 2024

Parafianie i goście wzięli udział w Wigilii Paschalnej w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach. Liturgia ta jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym, rozpoczyna ona świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Liturgia składa się z czterech części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. Liturgię celebrował proboszcz parafii ks. Jerzy Cudny, asystowali ks. Błażej Samociuk i ks. Bartosz Ojdana, kazanie wygłosił ks. Krzysztof Kościelecki.

W homilii ks. Kościelecki mówił o śmierci, z którą spotykamy się wiele razy a jest ona szczególnie bolesna gdy umiera ktoś z naszych bliskich i chcemy wówczas godnie pożegnać zmarłego. - Podobnie postąpiły kobiety z dzisiejszej Ewangelii, szły z olejkami by namaścić ciało zmarłego Jezusa. My, Polacy przychodzimy jak nasi ojcowie, by popatrzeć na grób Jezusa Chrystusa i zadać sobie pytanie - z czym dzisiejszego wieczoru zatrzymujemy się przy tym Grobie? Jakie są nasze olejki, wonności - intencje którymi chcemy otoczyć ciało Jezusa? Jakie są te nasze intencje? Nas Polaków.Kapłan mówił o tym, jak odchodzimy od wartości i na naszych oczach kwestionuje się fundamentalne prawdy, jak to co polskie okazuje się nieeuropejskie. Dalej mówił o zamachu na życie nienarodzone a także o wprowadzanej w kolejnych krajach eutanazji. O niszczeniu rodziny, kolebki pamięci i wartości. Kończył pytaniem, które Jezus skierował do Judasza: Przyjacielu, po coś przyszedł?

W liturgii uczestniczyli kapłani, siostry karmelitanki, służba liturgiczna i licznie zebrani parafianie i goście. Straż przy Grobie Chrystusa trzymali rekonstruktorzy ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej z Siemiatycz. Oprawę muzyczną zapewniła schola parafialna. Grupa ta choć nie jest liczna, to zadziwić może pod wieloma względami. Do każdego wydarzenia przygotowuje się bardzo starannie a śpiew ubogacają też instrumenty, jak gitary, flet, skrzypce. Jako ciekawostkę można dodać, że w składzie scholi jest kilkoro absolwentów KUL, w tym także absolwenci muzykologii.

Po zakończonej liturgii schola podjęła prowadzenie adoracji przy Grobie Chrystusa i wystawionym Najświętszym Sakramencie.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.